top of page

BANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 • Facebook
 • line1
 • Instagram
 • ติ๊กต๊อก
ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาการบัญชี

“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” สามารถทำงานได้จริง อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในรายวิชาและนอกรายวิชา เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี ภาษา การเงิน บริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีที่ก้าวทันกับ “ยุคดิจิทัล สู่ Thailand 4.0” เป็น “นักบัญชียุคดิจิทัล”

ACCOUNTING

สายงานหลังสำเร็จการศึกษา

 • นักบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 • นักวิชาการทางด้านบัญชี

 • นักวิจัยทางด้านบัญชี

 • นักวิเคราะห์และงบประมาณทางด้านบัญชี

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการบัญชี

 • วิชาชีพอิสระ

นายศักดิ์กรินทร์ อยู่เป็นสุข

นักศึกษาดีเด่นปี 62 ประจำสาขา

นางสาวโสภิดา บุญดาลาด

นักศึกษาดีเด่นปี 60 ประจำสาขา

          ปัจจุบัน เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร    ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  ฝ่ายรายได้  สำนักงานเขตคลองเตย  ตัดสินใจไม่ผิดแน่ถ้าเลือกมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    เพราะไม่ใช่แค่สถาบันการศึกษา  แต่เป็นทั้งครอบครัว  เป็นทั้งศูนย์รวมการเรียนรู้  อาจารย์ผู้สอนที่มากประสบการณ์  คอยให้ความรู้ คำแนะนำมากมาย ให้กับเรา ที่บางครั้งก็หาจากในตำราไม่ได้ ได้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยุ่เสมอเรียนแบบไม่น่าเบื่อและมีกิจกรรมที่ช่วยทำให้เราได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ไปพร้อมๆกัน  มีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีประโยชน์มากในการเรียน และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง  พี่ไม่ใช่คนเรียนเก่ง  หรือหัวไวอะไร   แต่มหาวิทยาลัยนี้สอนให้พี่รู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายอย่างจนทำให้พี่มีอาชีพการงานที่มั่นคงได้อย่างปัจจุบันนี้ค่ะ

            ปัจจุบันเปิดธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณิตฐากร   ทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีการให้คำปรึกษาด้านภาษี   ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ศึกษา  และเรียนจบปริญญาสาขาการบัญชีในชีวิตนี้  เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากความรู้ที่ได้จากอาจารย์ที่สอนช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปจากประสบการณ์ จากการทำงานที่ผ่านมาได้เป็นอย่างมาก   เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดเลยที่เลือกที่จะศึกษาต่อ   แม้อายุจะเข้าวัยกลางคนแล้ว แต่ยังได้รับความสนุกจากการเรียน   การจบการศึกษาเป็นเสมือนก้าวแรกของการเดินออกไปสู่โลกกว้าง มีการงานที่ดี   ที่มั่นคง  และก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในชีวิต   อย่าได้หยุดพัฒนาตนเอง  การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆเป็นสิ่งดีมากในชีวิต   ทำให้เราค้นพบและค้นหาตัวเองเจอ ให้ความสำคัญกับตนเองเป็นอันดับแรกต่อไปคือครอบครัว  ค่อยไปให้คนรอบๆตัว   มีความสุขและให้กำลังใจกับชีวิตของเราให้มากๆ   

ศิษย์เก่า ของสาขา

สนุก

สาระ

บัญชี

bottom of page