top of page

BANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 • Facebook
 • line1
 • Instagram
 • ติ๊กต๊อก

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

ขับเคลื่อนธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปี 1 

ปี 2  

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้

 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ออกแบบและพัฒนางานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียทางธุรกิจได้

 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทางธุรกิจได้

 • ออกแบบและเว็บไซด์และระบบงานธุรกิจบนเว็บได้

บุคลากรในงานธุรกิจสมัยใหม่

รอบรู้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

ปี 3

ปี 4

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจได้

 • ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • พัฒนาโครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานภายนอกได้

 • วางแผนและเตรียมการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้          

สร้างสรรค์สื่อ Multimedia เพื่อธุรกิจดิจิทัล

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยีร่วมสมัย

สายงานหลังสำเร็จการศึกษา

 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ในองค์กร

 • นักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 • นักธุรกิจพาณิชย์ดิจิทัล

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

 • นักพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจ

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

นางสาวสริตา ฮับซัน

นักศึกษาเรียนดี ปี 60 ประจำสาขา

นางสาวสริตา ฮับซัน ปัจจุบันทำงาน เป็น Helpdesk IT / Customer Service Department บริษัท Ricoh (Thailand) Limited  อยากเรียนต่อในระดับปริญญาตรี อยากทำงานที่ยากกว่านี้ อยากมีเงินเดือนมากกว่านี้ อยากมีความรุ้ อยากอัพเกรดตัวเองมากกว่านี้ แต่จะทำไงดีล่ะ! งานก็ต้องทำ เงินก็ต้องหา เรียนก็อยากเรียน อยากทำทั้ง 2 อย่างในเวลาเดียวกัน มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจที่สุดในตอนนั้น ก็ได้แก่ที่นี่เลยค่ะ "มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ" ใช่ค่ะ ริตาใช้เวลาในการเรียนที่นี่ 2 ปี ได้วุฒิปริญญาตรี ดั่งใจหวัง ด้วยน้ำพักน้ำแรง และ ความตั้งใจของตัวเอง  ตั้งแต่มีวุฒิปริญญาตรี ก็ได้มีโอกาส สร้างประสบการณ์ใหม่ มีหน้าที่การงานใหม่ เงินเดือนใหม่ สังคมใหม่ เพื่อนร่วมงานใหม่ เหมือนได้ก้าวข้ามบันไดขึ้นมาอีกขั้น   ทุกวันนี้ ทำงานมา 5 ปี ก็ยังไม่รวยเหมือนเดิมนะคะ แต่การมีงานทำ มีเงินได้ เป็นโอกาสทำให้เราได้ออกไปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  อยากฝากกับผู้ที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่ว่า " ใบปริญญาไม่ใช่ทุกอย่าง แต่คือใบเบิกทางที่พาเราไปสู่สังคมใหม่ " ซึ่งเชื่อเถอะค่ะว่า ใบปริญญานี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะอัพเกรดสังคม และหน้าที่การงาน

นายศุภฤกษ์ คงเขียว (พี่เต้ย)

นักศึกษาเรียนดี ปี 63 ประจำสาขา

นายศุภฤกษ์ คงเขียว (พี่เต้ย) จากพนักงาน Officer ทั่วไป ก้าวหน้าสู่ ผู้จัดการเขต

การนำความรู้จาก BSU ไปพัฒนาตนเอง ก่อนเรียนผมทำงานอยู่หน่วยงาน Dispatcher บริษัท Kerry Express Logistics เป็นพนักงาน Officer ทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ และได้นำความรู้จากวิชาต่างๆที่ได้เรียนในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานที่มีอยู่ของแผนก  ทางหัวหน้างานจึ่งเล็งเห็นถึงความสามารถที่เราได้เรียนมาและนำมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร หัวหน้างานจึงได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็น หัวงานและได้ปรับเป็นหัวหน้างานอาสุโสตามลำดับ จนเมื่อสำเร็จการศึกษา ได้ลองนำความสามารถที่มีไปช่วยปรับใช้กับแผนกต่างๆในองค์กรเพิ่มเติม ทำให้ทางผู้บริหารเล็งเห็นว่า เราได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ให้ทดลองสอบเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเขต 

ศิษย์เก่า ของสาขา

bottom of page