top of page

BANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 • Facebook
 • line1
 • Instagram
 • ติ๊กต๊อก

ปี 1

มุ่งมั่นหาความรู้ด้วยทักษะ

  รายวิชา

 • สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ

 • การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์

 • การบริหารองค์การและทรัพนากรมนุษย์

 • เทคนิคชั้นสูงสำหรับการวางแผนและการจัดการภาษีอากร

 • การบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร

 • เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิชาชีพบัญชี

 • การประยุกต์ทางธุรกิจ

 • เศรษฐศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร

 • การสร้างนวัตกรรมทางการธุรกิจ

 • ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับมาตราฐานรายงานทางการเงิน

 • Event Organiser

 • Destination Management Company

 • ไกด์/มัคคุเทศก์/ล่ามแปลภาษา

สาขาการบัญชี

บริหารเงิน    บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมก้าวสู่นักบัญชีในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ปี 2

   รายวิชา

 • สารนิพนธ์ 

 • สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการจัดการธุรกิจ

สายงานหลังสำเร็จการศึกษา

 • นักบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 • นักวิชาการทางด้านบัญชี

 • นักวิจัยทางด้านบัญชี

 • นักวิเคราะห์และงบประมาณทางด้านบัญชี

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการบัญชี

 • วิชาชีพอิสระ

นายศักดิ์กรินทร์ อยู่เป็นสุข

นักศึกษาดีเด่นปี 62 ประจำสาขา

นางสาวโสภิดา บุญดาลาด

นักศึกษาดีเด่นปี 60 ประจำสาขา

  ปัจจุบันเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร    ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  ฝ่ายรายได้  สำนักงานเขตคลองเตย  ตัดสินใจไม่ผิดแน่   ถ้าเลือกมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    เพราะไม่ใช่แค่สถาบันการศึกษา  แต่เป็นทั้งครอบครัว  เป็นทั้งศูนย์รวมการเรียนรู้  คุณครูผู้มากประสบการณ์  คอยให้ความรู้คำแนะนำมากมาย  ที่บางครั้งก็หาจากในตำรา   ไม่ได้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเสมอ  เรียนแบบไม่น่าเบื่อ   และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆ  พี่ไม่ใช่คนเรียนเก่ง   หรือหัวไวอะไร   แต่มหาวิทยาลัยนี้สอนให้พี่รู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายอย่าง   จนทำให้พี่มีอาชีพการงานที่มั่นคงได้อย่างปัจจุบันนี้ค่ะ

  ปัจจุบันเปิดธุรกิจ   ห้างหุ้นส่วนจำกัดคณิตฐากร   ทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี   ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ศึกษา  และเรียนจบปริญญาในชีวิตนี้ ย้อนกลับไป   สมัยวัยรุ่นที่ขี้เกียจมาก   ไม่สนใจการเรียน   เอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆ   แต่พอมาถึงจุดนึงของชีวิต   ที่อยากมีอนาคตที่ดีและมั่นคง   การศึกษาจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการประกอบอาชีพที่ทำอยู่เลย   การที่ได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   สาขาการบัญชี   เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามาก   ความรู้ที่ได้จากอาจารย์ที่สอนช่วย  เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปจากประสบการณ์  จากการทำงานที่ผ่านมาได้เป็นอย่างมาก   เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดเลยที่เลือกที่จะศึกษาต่อ   แม้อายุจะเข้าวัยกลางคนแล้ว   และยังได้รับความสนุก  อบอุ่นจากเพื่อนเรียนแม้อายุจะเป็นรุ่นลูกแล้วก็ตาม   "5555"   อยากจะบอกน้องๆที่กำลังศึกษาว่า  การจบการศึกษาเป็นเสมือนก้าวแรกของการเดินออกไปสู่โลกกว้าง   ที่เหล่าเด็กจบใหม่จะต้องพบเจอกับสิ่งต่าง ๆ มากมายในชีวิต   พวกเราต่างมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าชีวิตที่ดี   มีการงานที่ดี   ที่มั่นคง   ด้วยความมั่นใจในศักยภาพของตัวเอง  ว่าจะต้องผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยดี   และก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในชีวิต   แต่อยากจะบอกว่า   แค่เพียงประสบการณ์ 2 หรือ4 ปีของการเรียน   อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการเผชิญหน้าต่อโลกของความเป็นจริง  ที่เราจะต้องพบเจอหลังจากนี้   อย่าได้หยุดพัฒนาตนเอง   การทำอะไรใหม่ๆ   การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ   เป็นสิ่งดีมากในชีวิต   เพราะมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงทักษะที่เพิ่มขึ้น ความพยายาม   และที่สุดคือ   ทำให้เราค้นพบและค้นหาตัวเองเจอ
ให้ความสำคัญกับตนเองเป็นอันดับแรก   อันดับต่อไปคือครอบครัว   และค่อยไปให้คนรอบๆตัว   มีความสุขและให้กำลังใจกับชีวิตของเราให้มากๆ   " What goes around … comes around."   “ทำอะไรเอาไว้ ... เราจะได้อย่างนั้น”

ศิษย์เก่า ของสาขา

bottom of page