top of page

BANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 • Facebook
 • line1
 • Instagram
 • ติ๊กต๊อก

Marketing

รู้ลึกเรื่องการตลาดแบบรอบด้าน โดยการเรียนทฤษฎีควบคู่กับฝึกปฏิบัติงานจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการตลาด ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัยได้ทั้งความสนุก เรียนการตลาดอย่างเจาะลึก เข้าใจเทรนด์การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในตลาดยุคดิจิทัลแบบมืออาชีพ

สาขาการตลาด

รายละเอียดหลักสูตร

สายงานหลักสำเร็จการศึกษา

 • นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner)

 • นักวิจัยตลาด หรือ นักวิเคราะห์การตลาด (Market Researcher or Marketing Analyst)

 • นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)

 • นักการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketer)

 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant)

 • นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด (Content Marketing)

 • นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer)

 • นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)

 • เจ้าของธุรกิจ  /  ผู้ประกอบการ   (Business Owner/Entrepreneur)

 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  (Marketing Manager)

นส.สตรีรัตน์ บุญนำ

นักศึกษาดีเด่นปี 62 ประจำสาขา

นางสุชานาถ อิ่มอ่วม (โบว์)

นักศึกษาดีเด่นปี 60 ประจำสาขา

ปัจจุบันทำงานที่ สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ตำแหน่ง: นัก​วิเคราะห์​นโยบาย ​และ​แผนสำนักกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา

สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา​จังหวัด​ศรีสะเกษ​

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มุ่งมั่น และตั้งใจจะนำความรู้พัฒนาตนเองจากการประกวดเรียงความโครงการคิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่2 ในหัวข้อ "ฮีโร่ของฉันอยู่ในตลาด" ตอนเรียนนั้นวิชาที่ไม่ชอบที่สุดคือ วิชาวิจัยการตลาด เพราะต้องทำการสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน แต่เชื่อหรือไม่ วิชาที่ไม่ชอบที่สุดกับทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้สอบติดเป็นข้าราชการเฉพาะกิจลำดับที่ 2 ได้ ใครว่าเรียนการตลาดต้องขายของเพียงอย่างเดียว การตลาดที่ประยุกต์ไปได้ทุกสายงานอาชีพ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ธุรกิจส่วนตัว ล้วนจำเป็นต้องมีนักการตลาดทั้งสิ้น ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

และอีกหลายวิชาทำให้ฉันนำองค์ความรู้มาต่อยอดทำธุรกิจได้อีกด้วย ในชื่อแบรนด์แม่ปราณี

จากนักเรียนอาชีวศึกษา ก้าวสู่ระดับอุมศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เริ่มต้นจากศูนย์ แต่ใจเกินร้อยมีความมุ่งหวังว่าการเรียนจะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ดี ตัดสินใจเรียนการตลาด เพราะหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะเป็นวิชาที่ติดตัวไปจนตาย ความกล้าคิด กล้าพูด และความกล้าแสดงออก  ทำให้มีอาชีพเสริมจากการขายสินค้าออนไลน์ที่มีคนเข้าชมเพียงน้อยนิด จนปัจจุบันมีผู้ติดตามมากถึงหลักพันแล้ว  ด้วยความสวยนัยน์ตาคมผมยาวที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นมีโอกาสได้ขึ้นเวทีประกวด Miss Universe Thailand   การเรียนการตลาด ช่วยสร้างโอกาสและมองเห็นความสำเร็จที่เป็นจริงได้ ทุกวิชาล้วนมีความจำเป็นต่ออาชีพขายสินค้าออนไลน์ได้    สามารถวิเคราะห์และมองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ใส่ใจผู้บริโภค บริการด้วยใจและความซื่อสัตย์

จุดเด่นของสาขาการตลาด

ปั้นตัวท๊อปด้านการตลาด เก่งการใช้เครื่องมือในทุก Platform จัดเต็มทุกศาสตร์ด้าน Digital Marketing ไม่ว่าจะ Google, Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, Instagram, Line etc. เน้นลงมือทำจริง สร้างแบรนด์ธุรกิจออนไลน์ขายผ่าน Platformรวมถึงการวางแผนธุรกิจ

โอกาสด้านการตลาด

 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง

 • มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุด

bottom of page